Visoke Tatre, Slovačka: Uspješan GETS trening u srcu prirode

Liptovský Mikuláš, Slovačka

Veljača/2023

KKK Mladost nedavno je sudjelovao na treningu koji je održan u slikovitom mjestu Maladinovo, smještenom u srcu Visokih Tatri u Slovačkoj, od 15. do 19. veljače. Događaj je imao za cilj unaprijediti vještine 30 zaposlenika i volontera iz sportskih i civilnih organizacija u obrazovnoj metodologiji potrebnoj za pružanje dostupnih sportskih događaja koji se bave izazovima klimatskih promjena i ekološkim pitanjima.

 

Tečaj obuke, temeljen na neformalnom obrazovanju, predstavio je opipljive rezultate projekta GETS, posebice e-modula, koji su sudionici testirali tijekom događaja. Aktivnost testiranja imala je za cilj daljnji razvoj e-modula, čineći ga privlačnijim i lakšim za korištenje ključnim ciljnim skupinama: osoblju i volonterima masovnih sportskih organizacija i zelenih nevladinih organizacija.

Nadovezujući se na doprinose sudionika, događaj je uključivao interaktivne radionice, prezentacije, okrugle stolove i debate. Kao nastavak, od sudionika se očekuje da implementiraju znanje stečeno tijekom obuke u svojim lokalnim zajednicama.

 

Događaj se održao u Maladinovu, smještenom u blizini grada Liptovsky Mikulas, najvećeg skijališta u Slovačkoj – Jasna, a unutar područja Nacionalnog parka Niske Tatre. Ovaj prekrasan okoliš pojačao je fokus projekta na održivost i zaštitu okoliša.

Projekt GETS je 18-mjesečna inicijativa Erasmus+ koja ima za cilj razviti, testirati i implementirati inovativni online obrazovni alat. Ovaj alat omogućuje masovnim sportskim i ekološkim organizacijama razmjenu znanja za pružanje ekološki prihvatljivih sportskih događaja od kojih koristi širok raspon ciljnih skupina. GETS se bavi rastućom potrebom unutar masovnog sportskog pokreta za provedbom održivijih, ekološki prihvatljivijih, volonterskih i široko dostupnih sportskih događaja. Ova događanja ne samo da podižu svijest o važnosti zaštite okoliša, već i potiču na sudjelovanje u tjelesnim aktivnostima koje doprinose zdravlju.

 

Za više informacija o projektu GETS posjetite https://getsproject.eu/. Podijelite svoja razmišljanja i iskustva koristeći hashtagove #sport, #slovakia, #ErasmusPlus, #erasmusplusproject, #erasmuslife, #sustainability, #sustainabilityinsport i #training. Željeli bismo izraziti našu zahvalnost ADEL-u na njihovom iznimnom gostoprimstvu, kao i partnerskim organizacijama na aktivnom sudjelovanju i doprinosu uspješnoj provedbi edukacije.

 

Posebna zahvala ide:
Budimpeštanska asocijacija za međunarodni sport (BAIS)
Sport Evolution Alliance
(SEA) Champions Factory
EUNIK

IMG-20230218-WA0015
IMG-20230218-WA0036
20230216_101108
IMG-7415
2023_02_17-19_05_21-0516
333787379_568994475262488_3493519099977011335_n
334298536_1668701326918357_3211206141206509005_n
334424019_1935761020094224_4485716361807583118_n
WhatsApp-Image-2023-04-05-at-10.29.21-2-1024×768
334668985_881440643141007_8977385406914644866_n
331773020_944277763408737_1994859703850799927_n-768×512
20230219_103907

High-Tatras, Slovakia: A Successful GETS Training Event in the Heart of Nature

Liptovský Mikuláš, Slovačka
February/2023

KKK Mladost recently participated in a training course held in the picturesque resort of Maladinovo, located in the heart of the High Tatras in Slovakia, from February 15th to 19th. The event aimed to enhance the skills of 30 employees and volunteers from sports and civil organizations in the educational methodology needed to provide accessible sports events addressing the challenges of climate change and environmental issues.

 

The training course, based on non-formal education, presented tangible results from the GETS project, particularly the e-module, which participants tested during the event. The testing activity aimed to further develop the e-module, making it more appealing and user-friendly for key target groups: staff and volunteers of mass sports organizations and green NGOs.

Building upon the contributions of the participants, the event included interactive workshops, presentations, roundtable discussions, and debates. As a follow-up, participants are expected to implement the knowledge gained during the training in their local communities.

 

The event took place in Maladinovo, situated near the city of Liptovsky Mikulas, the largest ski resort in Slovakia – Jasna, and within the area of the Low Tatras National Park. This beautiful environment enhanced the project’s focus on sustainability and environmental protection.

 

The GETS project is an 18-month Erasmus+ initiative aiming to develop, test, and implement an innovative online educational tool. This tool enables mass sports and environmental organizations to exchange knowledge for delivering environmentally friendly sports events that benefit a wide range of target groups. GETS addresses the growing need within the mass sports movement to implement more sustainable, environmentally friendly, volunteer-based, and widely accessible sports events. These events not only raise awareness about the importance of environmental protection but also encourage participation in physical activities that contribute to health.

 

For more information about the GETS project, visit https://getsproject.eu/. Share your thoughts and experiences using the hashtags #sport, #slovakia, #ErasmusPlus, #erasmusplusproject, #erasmuslife, #sustainability, #sustainabilityinsport, and #training.We would like to express our gratitude to ADEL for their exceptional hospitality, as well as to the partner organizations for their active participation and contribution to the successful implementation of the training.

 

Special thanks go to:
Budapest Association for International Sport (BAIS)
Sport Evolution Alliance
(SEA)Champions Factory
EUNIK