Posljednji trening tečaj projekta “Izgradnja kapaciteta sportskih klubova za oporavak” uspješno održan u Senti

Senta/Srbija
Studeni/2023

U prekrasnom ambijentu Hotela Royal, Senta (Srbija) 7. i 8. studenog odvijao se značajan događaj u svijetu sporta – četvrti i posljednji trening tečaj projekta “Izgradnja kapaciteta sportskih klubova za oporavak”. Ovom prilikom, predstavnici sportskih klubova iz Hrvatske, Mađarske, Portugala i Srbije zajedno su radili na osnaživanju svojih kapaciteta za korištenje EU fondova.


Sastanak je bio usmjeren na razmjenu iskustava i učenje o metodama za dobivanje sredstava, s naglaskom na transparentnost i dobro upravljanje unutar sportskih organizacija. Tijekom dvodnevnog programa, sudionici su dobili priliku upoznati se s inovativnim projektima koji su primjer uspješnog iskorištavanja EU podrške, ističući sport kao lidera u održivom razvoju i tehnološkim inovacijama.


Projekt “Izgradnja kapaciteta sportskih klubova za oporavak” igra ključnu ulogu u unapređenju upravljanja na lokalnoj razini, čime se direktno doprinosi povećanju otpornosti klubova u vremenu nakon pandemije, kao i podizanju kvalitete i standarda njihova rada. Efikasno iskorištavanje EU fondova jedan je od glavnih ciljeva projekta, a ostvarenje tog cilja vidljivo je kroz aktivno sudjelovanje i angažman svih prisutnih.


Predstojeći završni projektni sastanak, koji će okupiti sve sudionike, označit će uspješan završetak ovog izuzetno važnog projekta. Završni sastanak bit će prilika za konsolidaciju dosad naučenog te planiranje daljnjih koraka u cilju održivog razvoja i jačanja sportskih klubova diljem Europe.
Final Train

Final Training Course of the “Building Capacity of Sport Clubs for Recovery” Project Successfully Held in Senta

Senta/Serbia

November/2023

In the beautiful setting of the Royal Hotel, a significant event in the world of sports took place on the 7th and 8th of November – the fourth and final training course of the “Building Capacity of Sport Clubs for Recovery” project. On this occasion, representatives from sports clubs in Croatia, Hungary, Portugal, and Serbia came together to enhance their capacity to utilise EU funds.


The meeting focused on the exchange of experiences and learning about new funding acquisition methods, emphasising transparency and good governance within sports organisations. Throughout the two-day program, participants had the opportunity to familiarise themselves with innovative projects that are exemplary in their successful use of EU support, highlighting sports as a leader in sustainable development and technological innovations.


The “Building Capacity of Sport Clubs for Recovery” project plays a pivotal role in improving management at the local level, thereby directly contributing to increasing the resilience of clubs in the post-pandemic period, as well as raising the quality and standards of their work. Efficient exploitation of EU funds is one of the main objectives of the project, and its achievement is evident through the active participation and engagement of all attendees.


The upcoming final project meeting, which will bring together all participants, will mark the successful conclusion of this immensely important project. The final meeting will be an opportunity to consolidate what has been learned and to plan further steps towards sustainable development and strengthening sports clubs across Europe.