Izgradnja otpornosti kroz projekt Erasmus+: izvješće o internetskom početnom sastanku 27. siječnja

Online

Siječanj/2023

Projekt Erasmus+ “Resilience” napravio je veliki korak naprijed svojim početnim sastankom 27. siječnja. Sastanak je održan online i trajao je otprilike jedan sat, okupivši sudionike iz Hrvatske i Mađarske kako bi pokrenuli projekt.

 

Koordinator projekta, Nenad Borković, vodio je početni sastanak i pripremio pozornicu za produktivnu i zanimljivu sesiju. Susret je okupio sudionike iz tri različite organizacije: Kajak Kanu Klub Mladost (KKK Mladost), Društvo za sportsku rekreaciju getfit Bregana (DSR GETFIT) i ESZAK-DUNANTULI ROPLABDA AKADEMIA NONPROFIT KFT (EDRA).

 

Tijekom sastanka sudionici su raspravljali o općim ciljevima i ciljevima projekta Resilience. Istražili su ključne teme i probleme kojima će se projekt baviti te razgovarali o ulozi svakog sudionika u uspjehu projekta.

 

Susret je također bio prilika da se sudionici međusobno upoznaju i izgrade odnose koji će biti ključni za uspjeh projekta. Podijelili su svoja iskustva, uvide i očekivanja u vezi s projektom te radili na uspostavljanju jasnog razumijevanja međusobnih uloga i odgovornosti.

 

Internetski format omogućio je sudjelovanje sudionika, a rasprava je bila živahna i poticajna na razmišljanje. Sastanak je bio izvrstan početak projekta Resilience i postavio je pozornicu za produktivnu i utjecajnu inicijativu.

 

Predstojeća aktivnost je organizacija Edukacija u Zagrebu gdje će sudionici dobiti uvid u opće informacije o PM2 metodologiji za pisanje i provedbu projekata. Radujemo se što ćemo pratiti napredak projekta i pozitivne promjene koje će donijeti pojedincima i zajednicama diljem Europe.

 

Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su, međutim, samo autorovi i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

A Report on the online Kick-Off Meeting on January 27

Online
January/2023

The Erasmus+ project “Resilience” took a major step forward with its kick-off meeting on January 27. The meeting was held online and lasted approximately one hour, bringing together participants from Croatia and Hungary to launch the project.

The coordinator of the project, Nenad Borkovic, led the kick-off meeting and set the stage for a productive and engaging session. The meeting brought together participants from three different organisations: Kajak Kanu Klub Mladost (KKK Mladost), Drustvo za sportsku rekreaciju getfit Bregana (DSR GETFIT), and ESZAK-DUNANTULI ROPLABDA AKADEMIA NONPROFIT KFT (EDRA).

 

During the meeting, participants discussed the overall goals and objectives of the Resilience project. They explored the key themes and issues that the project will address, and discussed the role of each participant in the project’s success.

The meeting was also an opportunity for participants to get to know each other and build relationships that will be crucial for the success of the project. They shared their experiences, insights, and expectations for the project, and worked to establish a clear understanding of each other’s roles and responsibilities.

 

The online format allowed participants to participate, and the discussion was lively and thought-provoking. The meeting was a great start to the Resilience project and set the stage for a productive and impactful initiative.

 

The upcoming activity is organisation of the Training course 1 in Zagreb where participants will get insight on general information about the PM2 Methodology for project writing and implementation. We look forward to following the progress of the Resilience project and the positive change it will bring to individuals and communities across Europe.

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.