Drugi trening za Recovery projekt: uspjeh u Tati (Mađarska)

Tata, Mađarska

Ožujak/2023

Druga edukacija u okviru projekta Recovery održana je 28. i 29. ožujka 2023. u slikovitom gradu Tata u Mađarskoj. Događaju, čiji je domaćin bila ÉDRA, prisustvovali su predstavnici svih partnera na projektu, uključujući Borkinson Consultancy (CRO), KKK Mladost (CRO), Sporting Clube das Caldas (PT) i RK Senta (SR).

 

Glavni cilj ovog dvodnevnog treninga bio je upoznati sudionike s logičkom matricom te raspraviti faze planiranja i izvedbe različitih projekata. Tečaj je započeo pregledom sadržaja obrađenih u prvom treningu i pregledom naučenih lekcija iz tog tečaja. Sudionici su sa zadovoljstvom saznali da su, zahvaljujući naučenim lekcijama iz prve sesije treninga, dva projektna prijedloga već predana na poziv Erasmus+ Sport KA2 2023.

 

Tijekom tečaja sudionici su se bavili logičkom matricom i naučili kako je učinkovito razviti i implementirati za svoje klubove i projektne ideje. Kako bi produbili iskustvo i potaknuli osjećaj zajedništva, ÉDRA je pozvala sudionike u pješački obilazak grada, koji im je dao priliku komunicirati sa stanovnicima i istražiti prekrasno okruženje Tate.

 

Događaju su prisustvovali i predstavnici kluba MÁV Előre iz Székesfehérvára (Adrian Pricop – glavni trener, Robert Koch – stručni voditelj), koji su pokazali veliki interes za temu. Prisutnost ovih cijenjenih gostiju dodatno je obogatila iskustvo učenja i proširila opseg rasprave.

 

Na kraju obuke, sudionici su zamoljeni da ispune online evaluacijski obrazac kako bi ocijenili svoje znanje i dali povratnu informaciju o događaju. Odgovori su bili izrazito pozitivni, pokazujući učinkovitost i vrijednost ovog iskustva suradničkog učenja.

 

Kako projekt oporavka napreduje, uspješan završetak drugog tečaja osposobljavanja potvrda je predanosti svih uključenih i utire put za treći tečaj koji će se održati u Zagrebu u srpnju. Glavna tema bit će Monitor&Control te metode upravljanja i koordinacije projekta.

 

Znanje stečeno tijekom ovog događaja nedvojbeno će doprinijeti uspješnoj provedbi budućih projekata te promicati rast i razvoj organizacija koje sudjeluju.

Second Recovery Project Training Course: A Success in Tata, Hungary

Tata, Hungary

March/2023

The second training course under the Recovery project took place on March 28 and 29, 2023, in the picturesque city of Tata, Hungary. The event, hosted by ÉDRA, was attended by representatives of all project partners, including Borkinson Consultancy (CRO), KKK Mladost (CRO), Sporting Clube das Caldas (PT) and RK Senta (SR).

 

The main objective of this two-day training was to familiarise the participants with the logframe matrix and to discuss the planning and execution phases of different projects. The course began with a review of the content covered in the first training session and an overview of the lessons learned from that course. Participants were pleased to learn that thanks to the lessons learned from the first training session, two project proposals have already been submitted to the Erasmus+ Sport KA2 call 2023.

 

Throughout the course, participants engaged with the Logframe Matrix and learned how to effectively develop and implement it for their respective clubs and project ideas. To deepen the experience and foster a sense of community, ÉDRA invited participants to take a walking tour of the city, which gave them the opportunity to interact with residents and explore the beautiful surroundings of Tata.

 

The event also welcomed representatives of the MÁV Előre club from Székesfehérvár (Adrian Pricop – head coach, Robert Koch – professional manager), who showed great interest in the topic. The presence of these esteemed guests further enriched the learning experience and broadened the scope of the discussion.

 

At the end of the training, participants were asked to complete an online evaluation form to assess their knowledge and provide feedback on the event. The responses were overwhelmingly positive, demonstrating the effectiveness and value of this collaborative learning experience.

 

As the recovery project moves forward, the successful completion of the second training course is a testament to the commitment of all involved and paves the way for the third course to be held in Zagreb in July. The main topic will be Monitor&Control as well as project management and coordination methods.

 

The knowledge acquired during this event will undoubtedly contribute to the successful implementation of future projects and promote the growth and development of the participating organisations.